KDC lên kế hoạch lãi trước thuế 300 tỷ đồng năm 2019

31-05-2019 13:50:19+07:00
31/05/2019 13:50 1
  •  

KDC lên kế hoạch lãi trước thuế 300 tỷ đồng năm 2019

CTCP Tập đoàn Kido (HOSE: KDC) đã công bố tài liệu để chuẩn bị cho ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 được tổ chức vào ngày 14/06/2019.

HĐQT KDC dự kiến sẽ trình ĐHĐCĐ kế hoạch năm 2019 với chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 300 tỷ đồng, tăng gần 70%, trong khi chỉ đặt mục tiêu doanh thu thuần đạt 8,300 tỷ đồng, tăng 9% so với thực hiện năm 2018.

Kế hoạch kinh doanh năm 2019 của KDC
Nguồn: Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của KDC

Năm 2018, với việc đặt kế hoạch quá sức, KDC đều không hoàn thành được các chỉ tiêu đã đề ra.

Cụ thể, KDC đạt được 7,609 tỷ đồng về doanh thu thuần, tăng 8% so với năm 2017 và mới chỉ thực hiện được 58% kế hoạch đề ra.

Đồng thời, KDC ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt gần 177 tỷ đồng, giảm 74% so với năm trước và thực hiện chỉ vỏn vẹn 22% kế hoạch năm.

Tại thời điểm 31/12/2108, lợi nhuận chưa phân phối của cổ đông KDC đạt hơn 1,618 tỷ đồng. Theo đó, HĐQT KDC sẽ xin ý kiến cổ đông thông qua kế hoạch chi trả cổ tức với tỷ lệ 10% bằng tiền mặt (1,000 đồng/cp), tương đương tổng số tiền phải chi trả gần 206 tỷ đồng.

Khang Di

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang