Năm 2019, SHS đặt kế hoạch lãi trước thuế 420 tỷ đồng

02-05-2019 15:10:01+07:00
02/05/2019 15:10 1
  •  

Năm 2019, SHS đặt kế hoạch lãi trước thuế 420 tỷ đồng

Dự báo tình hình kinh tế và thị trường chứng khoán năm 2019 có thuận lợi nhưng cũng có nhiều thách thức, CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (HNX: SHS) lên kế hoạch theo định hướng phát huy nguồn lực và thế mạnh để tận dụng các cơ hội đồng thời vẫn chú trọng ổn định tình hình tài chính, củng cố về tổ chức, nhân sự.

Năm 2019, SHS đề ra mục tiêu doanh thu và lãi trước thuế lần lượt là 1,291 tỷ đồng và 420 tỷ đồng. So với thực hiện năm trước, Công ty đặt mục tiêu tăng trưởng lần lượt 3.4% và 2.3%. Kế hoạch kinh doanh này đã được cổ đông của SHS thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2019 vừa qua.

Nguồn: SHS

Với mảng môi giới, Công ty đề ra nhiệm vụ duy trì vị thế trong top 5 về thị phần, đưa và triển khai sản phẩm phái sinh. Đồng thời, Công ty chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết để cung cấp sản phẩm Chứng quyền có đảm bảo. SHS đưa ra mục tiêu trở thành Công ty đứng top 3 về thị phần môi giới.

Trong năm, Công ty sẽ tiếp tục đầu tư chứng khoán niêm yết, hiện thực hóa các khoản đầu tư chưa niêm yết, cơ cấu danh mục đầu tư thông qua việc tham gia đấu giá cổ phần hóa, IPO các doanh nghiệp nhà nước, thoái vốn ngoài ngành của các tập đoàn, tổng công ty, hoạt động tái cơ cấu nợ của các ngân hàng.

Bên cạnh đó, hoạt động phát hành và niêm yết cổ phiếu được đánh giá sẽ tiếp tục được đẩy mạnh qua đó tạo ra cơ hội lớn cho các hoạt động đầu tư, môi giới, tư vấn và bảo lãnh phát hành của SHS.

Trong năm 2019, với việc hoàn thiện tăng vốn điều lệ lên 2,000 tỷ đồng, SHS sẽ gia tăng lợi thế cạnh tranh trong bối cảnh chịu áp lực cạnh tranh từ các công ty chứng khoán khác có nguồn vốn và vốn điều lệ dồi dào hơn. Đồng thời, việc tăng vốn cũng nhằm đáp ứng những yêu cầu mới về vốn kinh doanh, cung cấp các sản phẩm, dịch vụ mới.

Theo báo cáo tài chính quý 1/2019, doanh thu hoạt động và lợi nhuận trước thuế của SHS lần lượt đạt 264 tỷ đồng và 74.6 tỷ đồng

Năm 2018, doanh thu và lợi nhuận của SHS lần lượt đạt 1,248 tỷ đồng và 358 tỷ đồng. Với kết quả này, Công ty thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 15%.

Yến Chi

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang