Ngày 17/05, PNP lên sàn UPCoM với giá 12,900 đồng/cp

15-05-2019 16:21:09+07:00
15/05/2019 16:21 2
  •  

Ngày 17/05, PNP lên sàn UPCoM với giá 12,900 đồng/cp

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa ra quyết định về việc chấp thuận đăng ký giao dich cổ phiếu của CTCP Tân Cảng - Phú Hữu.

Ngày 25/04 vừa qua, HNX đã chấp nhận cho CTCP Tân Cảng - Phú Hữu được đăng ký giao dịch cổ phiếu tại Sở. Theo đó, 16.1 triệu cp sẽ được giao dịch lần đầu trên sàn UPCoM vào ngày 17/05/2019, giá tham chiếu trong phiên giao dịch đầu tiên là 12,900 đồng/cp. Mã chứng khoán đăng ký giao dịch là PNP.

CTCP Tân Cảng - Phú Hữu (PNP) được thành lập vào năm 2009, trên cơ sở hợp tác giữa Công ty TNHH MTV Cảng Bến Nghé, Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn và các đơn vị khác để khai thác quản lý Cảng Tân Cảng – Phú Hữu (tiền thân là Cảng Phú Hữu).

Theo đó, Cảng Tân Cảng - Phú Hữu đã được Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn hợp tác cùng Công ty TNHH MTV Cảng Bến Nghé đầu tư nâng cấp để khai thác trong thời gian 30 năm. Hiện nay, Cảng đã hoàn thành giai đoạn 1, với cầu tàu dài 320 m, có khả năng tiếp nhận tàu container có tải trong 30,000 DWT, tàu hàng tổng hợp có tải trọng 36,000 DWT; bãi hàng có diện tích khoảng 24 ha; kho CFS có diện tích 2,500 m2 .

Từ khi thành lập đến nay, Công ty đã thực hiện 3 lần tăng vốn điều lệ. Hiện tại, vốn điều lệ của Công ty ở mức 161 tỷ đồng.

Danh sách cổ đông nắm giữ từ 5% vốn cổ phần của PNP tại ngày 09/11/2018

Nguồn: Bản cáo bạch của PNP

Cho năm 2019, PNP đặt kế hoạch 340.3 tỷ doanh thu và 44.1 tỷ lợi nhuận sau thuế (LNST), tỷ lệ cổ tức 20.5%. So với thực hiện năm 2018, tăng trưởng gần 6% về doanh thu và 1.3% về LNST.

Năm 2020, PNP đặt kế hoạch tăng trưởng doanh thu chỉ 1.37% và LNST tăng nhẹ 0.89% so với kế hoạch năm 2019, lần lượt là 345 tỷ đồng và 44.5 tỷ đồng. Tỷ lệ cổ tức là 21%.

Kế hoạch kinh doanh năm 2019 - 2020
Nguồn: Bản cáo bạch & BCTN của PNP

Trong quý 1/2019, PNP đạt 83.5 tỷ đồng doanh thu và 12.5 tỷ LNST lần lượt tăng 0.7% và giảm 14.1% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, doanh thu đối với các bên liên quan chiếm 82.5% và doanh thu cung cấp dịch vụ chiếm 17.5%.

Một số chỉ tiêu tài chính các quý vừa qua của PNP

Tính đến ngày 31/03/2019, tổng tài sản của PNP gần 419 tỷ đồng, giảm 23.4 tỷ so với đầu năm. Nợ phải trả ở mức 207.4 tỷ đồng, chiếm 49.5% trong cơ cấu tổng nguồn vốn. Tỷ lệ nợ vay trên vốn chủ sở hữu là 76.2%.

Hoa Tranh

Fili

×
vietstock logo
Về đầu trang