Nhà đầu tư ngoại sang tay gần 1.8 triệu cp MWG

23-05-2019 14:17:15+07:00
23/05/2019 14:17 2
  •  

Nhà đầu tư ngoại sang tay gần 1.8 triệu cp MWG

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đã thực hiện chuyển quyền sở hữu gần 1.8 triệu cổ phiếu của CTCP Đầu tư Thế giới Di động (HOSE: MWG) như sau.

Các giao dịch chuyển quyền sở hữu có hiệu lực từ 21/05/2019.

Nguyên Ngọc

FILI

×
vietstock logo
Về đầu trang