OGC: Tòa án Nhân dân Hà Nội hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời

13-05-2019 17:18:03+07:00
13/05/2019 17:18 0
  •  

OGC: Tòa án Nhân dân Hà Nội hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời

Tòa án Nhân dân TP Hà Nội vừa có quyết định hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời trong quyết định hồi 18/10/2018 của Tòa án Nhân dân quận Ba Đình.

Cụ thể, sau khi xem xét đơn yêu cầu hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời ngày 10/05/2019 của CTCP Tập đoàn Đại Dương (HOSE: OGC), là đơn vị có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ việc yêu cầu hủy bỏ Nghị quyết ĐHĐCĐ.

OGC đề nghị Tòa án cấp phúc thẩm quyết định hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời đã được Tòa án Nhân dận quận Ba Đình ban hành ngày 18/10/2018 để OGC tiến hành tổ chức ĐHĐCĐ thường niên theo đúng quy định.

Sau khi xem xét các tài liệu, chứng cứ liên quan, xét thấy OGC là công ty đại chúng được niêm yết trên HOSE nên hàng năm phải tiến hành ĐHĐCĐ thường niên theo quy định. Theo đó, để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các cổ đông, Tòa án quyết định hủy bỏ các biện pháp khẩn cấp tạm thời đối với OGC.

ĐHĐCĐ bất thường sắp tới của OGC sẽ bàn về việc bãi nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019. Trong đó, HĐQT trình việc bãi nhiệm bà Nguyễn Thị Lan Hương, ông Hà Trọng Nam, ông Nguyễn Thành Trung, ông Nguyễn Giang Nam, ông Nguyễn Thanh Tùng.

Thay vào đó, danh sách ứng viên HĐQT gồm bà Nguyễn Thị Thu Thùy vào ông Mai Hữu Đạt (thành viên độc lập).

Thái Hương

Fili

Tài liệu đính kèm:
20190513_20190513 - OGC - CBTT Quyet Dinh Cua Toa An.pdf

 

×
vietstock logo
Về đầu trang