Ông Phạm Thiếu Hoa được bổ nhiệm Tổng Giám đốc Vinhomes

20-05-2019 11:45:53+07:00
20/05/2019 11:45 0
  •  

Ông Phạm Thiếu Hoa được bổ nhiệm Tổng Giám đốc Vinhomes

Ngày 18/05/2019, CTCP Vinhomes (HOSE: VHM) vừa công bố thông tin bổ nhiệm ông Phạm Thiếu Hoa làm Tổng Giám đốc nhiệm kỳ 5 năm kể từ ngày được bổ nhiệm.

Cụ thể, HĐQT Vinhomes đã quyết định miễn nhiệm bà Lưu Thị Ánh Xuân khỏi chức vụ Tổng Giám đốc và bổ nhiệm ông Phạm Thiếu hoa là Tổng Giám đốc Công ty, nhiệm kỳ 5 năm kể từ ngày được bổ nhiệm. Đồng thời, ông Phạm Thiếu Hoa thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc kể từ ngày Nghị quyết được ban hành.

Ông Phạm Thiếu Hoa sinh năm 1963, từng làm Giám đốc phát triển dự án CTCP Vincom và nhiều vị trí quan trọng trong HĐQT của các công ty bất động sản như CTCP Phát triển Đô thị Nam Hà Nội, Địa ốc Thành phố Hoàng Gia... Từ năm 2011, ông giữ chức Phó Tổng Giám đốc CTCP Vinhomes.

Đồng thời, tại Nghị quyết này cũng bổ sung ông Phạm Thiếu Hoa là người đại diện theo pháp luật Công ty, thay cho bà Lưu Thị Ánh Xuân, ông có các quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của Tổng Giám đốc theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

Như vậy, ngoài ông Phạm Thiếu Hoa, hiện người đại diện theo pháp luật của Vinhomes còn 2 thành viên khác là bà Nguyễn Diệu Linh (Chủ tịch HĐQT) và ông Nguyễn Văn Trai (Phó Tổng Giám đốc).

Tài liệu đính kèm:
20190520_20190520 - VHM - CBTT mien nhiem, bo nhiem TGĐ.PDF

Hàn Đông

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang