SVH: Điện lực Trung Sơn đã gom vào hơn 2.2 triệu cp

08-05-2019 11:14:08+07:00
08/05/2019 11:14 0
  •  

SVH: Điện lực Trung Sơn đã gom vào hơn 2.2 triệu cp

CTCP Điện Lực Trung Sơn đã mua 2,208,300 cp CTCP Thủy điện Sông Vàng (UPCoM: SVH).

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: CTCP Điện Lực Trung Sơn
- Mã chứng khoán: SVH
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 10,538,900 CP (tỷ lệ 71.11%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Lê Thái Hưng
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Tổng Giám đốc
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 1,487,200 CP (tỷ lệ 10.03%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 2,208,462 CP
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 2,208,300 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 12,747,200 CP (tỷ lệ 86.01%)
- Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: n/a
- Ngày bắt đầu giao dịch: 05/04/2019
- Ngày kết thúc giao dịch: 03/05/2019.

Thái Hương

Fili

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang