Tường An đặt mục tiêu năm 2019 lãi trước thuế không tăng trưởng

27-05-2019 15:27:55+07:00
27/05/2019 15:27 0
  •  

Tường An đặt mục tiêu năm 2019 lãi trước thuế không tăng trưởng

Theo tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2019 của CTCP Dầu thực vật Tường An (HOSE: TAC), Công ty đặt kế hoạch doanh thu thuần đạt 3,854 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 136 tỷ đồng.

Căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh hiện tại và dự báo tình hình thị trường trong năm 2019, Tường An đặt mục tiêu doanh thu thuần đạt 3,854 tỷ đồng, giảm 13%. Trong khi đó, Công ty dự kiến lợi nhuận trước thuế đạt 136 tỷ đồng, tương đương với kết quả đạt được năm 2018.

Nguồn: Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của TAC

Về hoạt động đầu tư, Tường An dự định sẽ bổ sung thêm một số thiết bị cho nhà máy dầu Phú Mỹ và nhà máy dầu Vinh trong năm 2019.

Ngoài ra, HĐQT Tường An dự kiến sẽ chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt cho cổ đông theo tỷ lệ 24% (2,400 đồng/cp), tương đương tổng số tiền hơn 81 tỷ đồng.

Kết thúc quý 1/2019, doanh thu thuần của Công ty đạt gần 840 tỷ đồng, giảm 22% so với cùng kỳ năm 2018. Hơn nữa, lợi nhuận trước thuế giảm 26% so với cùng kỳ, chỉ còn gần 30 tỷ đồng.

Nhìn chung, tỷ giả ngoại tệ USD/VND biến động ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty do nguyên liệu đầu vào chủ yếu là nhập khẩu.

Bên cạnh đó, thị trường dầu ăn vẫn đối mặt với sức ép cạnh trạnh về giá khiến các công ty tiếp tục cạnh tranh khốc liệt.

Năm 2018, Tường An ghi nhận doanh thu thuần đạt gần 4,409 tỷ đồng, suýt soát với năm 2017 và đạt 86% so với kế hoạch đề ra.

Tuy nhiên, lợi nhuận trước thuế chỉ đạt hơn 136 tỷ đồng, giảm 18% so với năm 2017 và chỉ thực hiện được 54% kế hoạch năm.

Theo Tường An, nguyên nhân chủ yếu là do Công ty đẩy mạnh hoạt động bán hàng và phát triển hệ thống phân phối nên chi phí bán hàng năm 2018 tăng so với cùng kỳ dẫn đến lợi nhuận sụt giảm.

Khang Di

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang