Vi phạm kiểm toán báo cáo tài chính 2018 của FIR, 2 kiểm toán viên bị đình chỉ

21-05-2019 09:39:26+07:00
21/05/2019 09:39 4
  •  

Vi phạm kiểm toán báo cáo tài chính 2018 của FIR, 2 kiểm toán viên bị đình chỉ

Hai kiểm toán viên kiểm toán báo cáo tài chính cho FIR đã bị đình chỉ do vi phạm trong việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của đơn vị này.

CTCP Địa ốc First Real (HOSE: FIR) vừa cho biết đã nhận được việc đình chỉ kiểm toán viên từ UBCKNN. Cụ thể, UBCKNN đình chỉ tư cách kiểm tra kiểm toán viên được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán đối với kiểm toán viên Văn Nam Hải và Phạm Thị Ánh Dung của Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn Đất Việt do đã có vi phạm trong việc kiểm toán báo cáo tài chính cho kỳ kế toán năm kết thúc tại ngày 30/09/2018 của FIR.

Được biết, theo báo cáo tài chính kiểm toán niên độ 2018 của FIR, mặc dù đơn vị kiểm toán không đưa ra ý kiến ngoại trừ gì nhưng số liệu trước và sau kiểm toán trên báo cáo tài chính của FIR có sự chênh lệch đáng kể trên bảng cân đối kế toán, kết quả hoạt động kinh doanh của cả riêng lẻ và hợp nhất. Trong đó, chênh lệch lớn nhất trong báo cáo hợp nhất là Khoản phải thu ngắn hạn giảm bớt 154 tỷ đồng, Nợ ngắn hạn cũng tăng thêm 123 tỷ đồng, Doanh thu thuần tăng hơn 8 tỷ đồng, Thu nhập khác giảm 8 tỷ đồng và Lợi nhuận sau thuế giảm hơn 1.4 tỷ đồng.

Chênh lệch các số liệu trong BCTC hợp nhất niên độ 2018 của FIR

Còn theo báo cáo tài chính soát xét giữa niên độ cho kỳ hoạt động 6 tháng kết thúc ngày 31/03/2019 do Công ty TNHH Deloiite Việt Nam thực hiện, số dư đầu kỳ được chuyển từ số dư cuối kỳ của báo cáo tài chính năm 2018 kết thúc ngày 30/09/2018 và không làm ảnh hưởng tới số liệu trong báo cáo tài chính soát xét bán niên 2019 của FIR. Kiểm toán viên cũng không thấy có vấn đề gì không phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/03/2019 và kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ của FIR...

Tuy nhiên, trên bảng cân đối kế toán và kết quả kinh doanh 6 tháng 2019 của FIR vẫn tiếp tục xuất hiện những con số chênh lệch trước và sau soát xét. Điều này cũng khiến nhà đầu tư thắc mắc về tính xác thực của những con số trên báo cáo tài chính của FIR!?

Thái Hương

Fili

Tài liệu đính kèm:
20190520_20190520 - FIR - CBTT CV ve viec dinh chi kiem toan vien.pdf
×
vietstock logo
Về đầu trang