VNM ETF chuyển sang bán ròng sau 1 tuần yên ắng

12-05-2019 08:00:00+07:00
12/05/2019 08:00 3
  •  

VNM ETF chuyển sang bán ròng sau 1 tuần yên ắng

Tuần qua (04-10/05/2019), VanEck Vectors Vietnam ETF (VNM ETF) trở lại bán ròng sau một tuần đứng yên.

Trong đó, VRE bị VNM ETF bán ròng nhiều nhất trên 160,000 cp.

Trong khi đó, các mã còn lại được bán ròng với số lượng dưới 140,000 cp.

Thay đổi số lượng cổ phiếu trong danh mục VNM ETF trong giai đoạn 04-10/05/2019

Tại ngày 10/05/2019, tổng giá trị tài sản ròng của VanEck Vectors Vietnam ETF ở mức 412.4 triệu USD. Giá trị tài sản ròng (NAV) và giá chứng chỉ quỹ cũng thấp hơn so với tuần trước, ghi nhận 16.27 USD/ccq và 16.29 USD/ccq.

Tỷ trọng cổ phiếu trong danh mục VNM ETF tại ngày 10/05/2019

Cát Lam

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang