logo

VNM ETF đảo chiều hút hơn 3 triệu USD

22-05-2019 09:54:05+07:00
22/05/2019 09:54 1
  •  

VNM ETF đảo chiều hút hơn 3 triệu USD

Tuần này (13-17/05/2019), số liệu từ IndexUniverse cho thấy 3.28 triệu USD đã được bơm vào VanEck Vectors Vietnam ETF.

Toàn bộ lượng vốn trên đã được bơm vào VNM ETF trong ngày thứ Sáu (17/05), qua đó làm tăng tổng lượng vốn từ đầu năm đến nay lên 67.61 triệu USD.

Xu hướng dòng vốn tại VNM ETF từ ngày 13-17/05/2019
Xu hướng dòng vốn tại VNM ETF từ đầu năm 2019 đến nay

Tại ngày 17/05/2019, tổng giá trị tài sản ròng của VanEck Vectors Vietnam ETF ở mức 417.8 triệu USD, cao hơn khoảng 5.4 triệu USD so với cuối tuần trước. Giá trị tài sản ròng (NAV) và giá chứng chỉ quỹ cũng cao hơn so với tuần trước, ghi nhận 16.35 USD/ccq và 16.42 USD/ccq.

Tính từ đầu năm đến nay, giá chứng chỉ quỹ VNM ETF đã tăng 12.63%, dựa trên số liệu từ CNNMoney.

Số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành tại ngày 17/05/2019 là 25.75 triệu đơn vị.

Diễn biến VanEck Vectors Vietnam ETF từ ngày 13-17/05/2019

Cát Lam

FILI

×
vietstock logo
Về đầu trang