VRC: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua các hợp đồng, giao dịch với bên có liên quan

24-05-2019 15:31:00+07:00
24/05/2019 15:31 0
  •  

VRC: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua các hợp đồng, giao dịch với bên có liên quan

Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC thông báo Nghị quyết HĐQT về việc thông qua các hợp đồng, giao dịch với bên có liên quan như sau:

Tài liệu đính kèm:
20190524_20190524 - VRC - NQHDQT thong qua hop dong giao dich voi ben lien quan nam 2017.pdf

HOSE

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang