Chưa giải quyết được bài toán nợ, VVN lên kế hoạch lỗ 95 tỷ đồng trong năm 2019

21-06-2019 10:54:42+07:00
21/06/2019 10:54 0
  •  

Chưa giải quyết được bài toán nợ, VVN lên kế hoạch lỗ 95 tỷ đồng trong năm 2019

Tổng CTCP Xây dựng Công nghiệp Việt Nam (VINAINCON, UPCoM: VVN) vừa công bố tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2019. Theo đó, Công ty đưa ra kịch bản lỗ gần 95 tỷ đồng trong năm nay.

Trong năm 2019, VVN đưa ra kế hoạch 4,150 tỷ đồng doanh thu, trong đó Công ty TNHH MTV Xi măng Quang Sơn góp hơn 1,169 tỷ đồng. Tuy nhiên, đơn vị này dự kiến lỗ gần 95 tỷ đồng do Công ty TNHH MTV Xi măng Quang Sơn sẽ tiếp tục lỗ hơn 159 tỷ đồng và phần lỗ này chưa bao gồm lãi/lỗ chênh lệch tỷ giá cuối năm.

Về cổ tức 2019, hiện tại HĐQT chưa đưa ra kế hoạch cụ thể mà sẽ căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019.

Kế hoạch kinh doanh 2019
Nguồn: Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2019

Theo kiến nghị của ban kiểm soát, VVN tiếp tục lập phương án thoái vốn Nhà nước tại Tổng Công ty theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ báo cáo Bộ Công Thương xem xét quyết định. Song song đó, Công ty thoái vốn đầu tư tại các đơn vị không giữ cổ phần chi phối làm ăn kém hiệu quả để thu hồi vốn.

Riêng trường hợp của Công ty TNHH MTV Xi măng Quang Sơn, ban kiểm soát đề nghị tăng cường công tác quản trị ở tất cả các khâu để giảm thiểu lỗ cho Công ty.

Liên quan đến nhân sự, HĐQT đã thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT theo nguyện vọng cá nhân của ông Nguyễn Gia Du. Bên cạnh đó, HĐQT cũng đã thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên ban kiểm soát đối với ông Đằn Quang Cường.

Trước đó, vào cuối tháng 2/2019, ông Nguyễn Gia Du - Chủ tịch HĐQT đã có đơn xin thôi là người đại diện phần vốn góp Nhà nước tại VVN. Đến ngày 20/03, Bộ Công Thương đã có quyết định về việc thôi đại diện phần vốn góp Nhà nước tại VVN đối với ông Nguyễn Gia Du và giới thiệu ông Hoàng Thế Hiển - Kế toán trưởng VVN thay thế cũng như ứng cử chức danh Chủ tịch HĐQT.

Năm 2018, Công ty thực hiện được 77.5% kế hoạch doanh thu, tương ứng đạt 3,521 tỷ đồng và lỗ sau thuế hợp nhất gần 285 tỷ đồng do ghi nhận khoản lỗ hơn 361 tỷ đồng từ Công ty TNHH MTV Xi măng Quang Sơn. Theo đó, Công ty sẽ không chia cổ tức 2018, lợi nhuận sau thuế còn lại chuyển sang năm 2019 hơn 14 tỷ đồng.

Tính đến ngày 31/12/2018, VVN nợ các tổ chức tín dụng số tiền gần 4,190 tỷ đồng, chủ yếu là nợ vay dài hạn phát sinh từ dự án xi măng Thái Nguyên thuộc Công ty TNHH MTV Xi măng Quang Sơn.

Nguyên Ngọc

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang