Cổ đông TVS được “ẵm” cả tiền lẫn cổ phiếu

26-06-2019 09:24:31+07:00
26/06/2019 09:24 0
  •  

Cổ đông TVS được “ẵm” cả tiền lẫn cổ phiếu

CTCP Chứng khoán Thiên Việt (HOSE: TVS) vừa phát hành thêm gần 15 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018 và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (VCSH).

Theo TVS, Công ty tiến hành trả cổ tức bằng tiền năm 2018 với tỷ lệ 5% (01 cổ phiếu nhận được 500 đồng), ngày giao dịch không hưởng quyền là 17/06/2019 và thanh toán vào ngày 26/07/2019.

Bên cạnh đó, đợt này Công ty đã phát hành hơn 12.7 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018, tương đương tỷ lệ 20% vốn điều lệ, nguồn vốn thực hiện lấy từ lợi nhuận sau thuế (LNST) chưa phân phối. Đồng thời, TVS cũng phát hành hơn 2.2 triệu cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn VCSH, tương đương tỷ lệ 3.5%.

Tổng cộng, TVS đã phân phối hơn 14.9 triệu cổ phiếu mới phát hành tương đương 23.5% vốn điều lệ, lượng cổ phiếu này dự kiến giao dịch vào quý 3/2019. Sau đợt phát hành trên, số lượng cổ phiếu TVS có quyền biểu quyết đang lưu hành ở mức hơn 78 triệu cổ phiếu.

Về kế hoạch kinh doanh, TVS dự kiến lãi sau thuế năm 2019 đạt 125 tỷ đồng, giảm hơn 11% so với thực hiện năm 2018. Tổng tỷ lệ tạm ứng cổ tức năm 2019 dự kiến không vượt quá 13% vốn điều lệ.

Năm 2019, HĐQT của TVS đề xuất phương án phát hành tối đa 10 triệu cổ phiếu theo phương án chào bán riêng lẻ và/hoặc chào bán cho cổ đông hiện hữu, tổng mệnh giá dự kiến đạt tối đa 100 tỷ đồng (với mệnh giá 10,000 đồng/cp).

Tình hình kinh doanh của TVS 4 năm qua (Đvt: Triệu đồng)

Duy Na

Fili

×
vietstock logo
Về đầu trang