LBC: Kế hoạch lợi nhuận năm 2019 gần như đi ngang

05-06-2019 15:23:15+07:00
05/06/2019 15:23 0
  •  

LBC: Kế hoạch lợi nhuận năm 2019 gần như đi ngang

Theo tài liệu ĐHĐCĐ 2019 vừa công bố, CTCP Thương mại – Đầu tư Long Biên (UPCoM: LBC) đề ra kế hoạch lãi trước thuế 2019 chỉ 3.5 tỷ đồng, gần như đi ngang so với kết quả năm 2018.

Về kế hoạch kinh doanh 2019, Công ty đề ra kế hoạch doanh thu 170 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 3.5 tỷ đồng. Cổ tức chi trả cho năm 2019 dự kiến là 9%.

Kế hoạch cụ thể, Công ty sẽ tiếp tục củng cố mạng lưới khách hàng hiện có, khai thác hàng hoá tập trung từ nhà sản xuất, nhà cung cấp lớn và bạn hàng có uy tín, thương hiệu.

Siêu thị HaproMart, Long Biên, Hà Nội

Bên cạnh đó, Công ty cũng đẩy mạnh liên doanh, liên kết, hợp tác kinh doanh với các đơn vị trong Tổng Công ty và các thành phần kinh tế khác để khai thác, tiêu thụ hàng hóa và sử dụng mạng lưới tạo sức cạnh tranh trên thị trường.

Nói về năm 2018, tổng doanh thu của Công ty hơn 165 tỷ đồng, đạt 103% kế hoạch và giảm 2% so với năm trước. Giải thích cho sự chững lại của chỉ tiêu này, ban lãnh đạo đưa ra nguyên nhân chủ yếu là sự cạnh tranh ngày càng gay gắt của các trung tâm thương mại như hệ thống Big C Long Biên, trung tâm thương mại AEON, Lan Chi Mart… Lợi nhuận trước thuế 2018 hơn 3.48 tỷ đồng, vượt nhẹ hơn 2% so với kế hoạch năm.

Tỷ lệ chia cổ tức năm 2018 là 8.5%. Số tiền Công ty chia cổ tức đạt gần 1.3 tỷ đồng, cao hơn 6% so với thực hiện 2017.

Tuấn Vinh

Fili

×
vietstock logo
Về đầu trang