logo

MPY đặt kế hoạch lãi sau thuế 2019 tăng 8%

20-06-2019 16:35:53+07:00
20/06/2019 16:35 0
  •  

MPY đặt kế hoạch lãi sau thuế 2019 tăng 8%

CTCP Môi trường Đô thị Phú Yên (UPCoM: MPY) đặt kế hoạch cho doanh thu và lợi nhuận đều tăng trưởng cho năm 2019.

Theo tài liệu ĐHĐCĐ được công bố gần đây, MPY đề ra kế hoạch hoạt động với 67 tỷ đồng doanh thu và hơn 5.4 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt tăng 4.7% và 8% so với con số thực hiện năm 2018.

Với những kế hoạch cụ thể đó, MPY sẽ duy trì và phát triển hoạt động dịch vụ vệ sinh, dịch vụ cây xanh, đồng thời mở rộng địa bàn phục vụ ra các huyện thị, tăng cường việc nhận thi công các công trình trồng cây xanh để tăng doanh thu.

MPY sẽ lập 3 dự án tăng vốn điều lệ công ty và thoái hóa pha loãng vốn nhà nước trong năm 2019. Theo đó, 3 dự án kể đến là Dự án xây dựng vườn ươm cây xanh, hoa, cây cảnh kết hợp du lịch trải nhiệm trên địa bàn tỉnh Phú Yên, Dự án cây dựng khu xử lý chất thải sinh hoạt và Dự án đầu tư mở rộng địa bàn hoạt động sản xuất kinh doanh. Tổng mức đầu tư cho 3 dự án này là 70 tỷ đồng.

Ngoài kế hoạch cho năm 2019, MPY còn định hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 5 năm và 10 năm. Giai đoạn 2016 -2020, Công ty đặt mục tiêu doanh thu gần 322 tỷ đồng, tổng lợi nhuận trước thuế gần 37 tỷ đồng. Giai đoạn 2016 – 2025, Công ty đặt mục tiêu doanh thu hơn 1,119 tỷ đồng, tổng lợi nhuận trước thuế hơn 132 tỷ đồng.

Năm 2018, MPY đều thực hiện vượt kế hoạch của doanh thu và lợi nhuận sau thuế. Cụ thể, doanh thu mà MPY ghi nhận gần 64 tỷ đồng, vượt gần 3% kế hoạch, lợi nhuận sau thuế năm 2018 hơn 5 tỷ đồng, vượt 14% kế hoạch.

MPY cũng đã mua sắm đầu máy thổi khí trị giá gần 280 triệu đồng. Theo công văn ngày 31/08/2018 của UBND Tỉnh Phú Yên thì MPY đã thành lập các công ty hạch toán độc lập nhưng chưa đi vào hoạt động lần lượt là Công ty TNHH MTV Xây dựng và phát triển đô thị Đông Hòa và Công ty TNHH MTV Xây dựng và phát triển đô thị Sông Cầu.

Minh Nhật

FILI

Tài liệu đính kèm:
1.MPY_2019.6.20_36aa797_MPY_DHDCD2019.pdf
×
vietstock logo
Về đầu trang