NHV dự kiến chuyển nhượng tài sản để đầu tư chuỗi cửa hàng đồ uống

13-06-2019 17:18:50+07:00
13/06/2019 17:18 0
  •  

NHV dự kiến chuyển nhượng tài sản để đầu tư chuỗi cửa hàng đồ uống

CTCP Đầu tư NHV (UPCoM: NHV) vừa có Nghị quyết về việc triệu tập họp ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2019 để họp bàn về nội dung liên quan đến chuyển nhượng tài sản cũng như xin ý kiến về việc sử dụng nguồn vốn thu được.

Theo như Nghị quyết, tài sản chuyển nhượng là quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại địa chỉ quận Tây Hồ, Hà Nội với diện tích hơn 272 m2, giá trị chuyển nhượng dựa trên chứng thư thẩm định giá do đơn vị thẩm định giá cung cấp và cao hơn giá mua vào, dự kiến là 60 tỷ đồng.

Với số tiền thu được từ việc chuyển nhượng tài sản, NHV dự kiến đầu tư vào công ty sở hữu chuỗi cửa hàng đồ uống.

Như trong báo cáo gần đây nhất, BCTC kiểm toán năm 2018, quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại địa chỉ quận Tây Hồ, Hà Nội được ghi nhận là tài sản cố định vô hình có nguyên giá 54.8 tỷ đồng.

Thông tin thêm, vào cuối tháng 5/2019, NHV cũng đã rút hồ sơ đăng ký niêm yết chứng khoán tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) với lý do cần có thời gian để chuẩn bị hồ sơ.

Tình hình kinh doanh của NHV cũng khá èo uột, từ năm 2015 đến nay, lãi ròng mỗi năm chỉ vài tỷ đồng. Riêng năm 2017, Công ty có lãi ròng vỏn vẹn 507 triệu đồng.

Kết quả kinh doanh èo uột và tài sản của NHV

Minh Nhật

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang