OGC: Không tiếp tục triệu tập lần 3 cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường (do Nhóm cổ đông triệu tập)

06/06/2019 17:440
  •  

OGC: Không tiếp tục triệu tập lần 3 cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường (do Nhóm cổ đông triệu tập)

Không tiếp tục triệu tập lần 3 cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường (do Nhóm cổ đông triệu tập) tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương như sau:

Tài liệu đính kèm:
20190606_20190606 - OGC - CBTT Khong Tiep Tuc To Chuc DHDCD Bat Thuong Lan 3-Theo yeu Cau Cua Nhom CDL.pdf

HOSE

×
vietstock logo
Về đầu trang