Pharbaco không chia cổ tức 2018 và 2019

26-06-2019 13:17:22+07:00
26/06/2019 13:17 0
  •  

Pharbaco không chia cổ tức 2018 và 2019

ĐHĐCĐ thường niên của CTCP Dược phẩm TW1- Pharbaco (OTC: PBC) tổ chức ngày 25/06/2019 đã thông qua việc không chia cổ tức 2018 và 2019.

Theo kế hoạch kinh doanh năm 2019 đã được ĐHĐCĐ thông qua, PBC đưa ra mục tiêu đạt 1,500 tỷ đồng doanh thu và 20 tỷ đồng lợi nhuận, tương ứng tăng 23% và gấp 2.7 lần so với kết quả đạt được trong năm 2018. Công ty không chia cổ tức 2018 và 2019.

Kế hoạch kinh doanh 2019
Nguồn: Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2019

Bên cạnh đó, Đại hội đã thông qua việc huy động 500 tỷ đồng từ 3 đối tác chiến lược, bao gồm: CTCP Appollo (341 tỷ đồng), CTCP Sài Gòn Pharma (109 tỷ đồng) và CTCP Đầu tư Thương mại Hương Quê (50 tỷ đồng) để đầu tư xây dựng nhà máy GMP-EU.

Các đối tác không lấy lãi suất đối với số tiền hỗ trợ trên nhưng số tiền đó sẽ được chuyển đổi thành cổ phần khi Công ty hoàn tất các thủ tục tăng vốn với giá mua 10,000 đồng/cp.

Trong năm 2018, PBC vượt được 1% kế hoạch doanh thu nhưng chỉ thực hiện được 37% kế hoạch lợi nhuận, số tiền thu về ứng với 1,215 tỷ đồng và 7.4 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh 2018
Nguồn: Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2019

Nguyên Ngọc

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang