logo

PVD dự kiến phát hành hơn 38 triệu cp trả cổ tức năm 2017

27-06-2019 14:52:22+07:00
27/06/2019 14:52 1
  •  

PVD dự kiến phát hành hơn 38 triệu cp trả cổ tức năm 2017

HĐQT của Tổng Công ty cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí (HOSE: PVD) vừa thông qua Nghị quyết chi trả cổ tức năm 2017 bằng cổ phiếu.

Được biết, PVD sẽ trả cổ tức cho cổ đông năm 2017 với tỷ lệ 10:01, theo đó Công ty sẽ phát hành hơn 38 triệu cp, tổng giá trị phát hành dự kiến gần 383 tỷ đồng. PVD dự kiến thực hiện chia cổ tức từ 25/06 đến 31/08. Nguồn vốn được PVD lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến ngày 31/12/2018 theo BCTC Công ty mẹ năm 2018 đã được kiểm toán (hơn 3,744 tỷ đồng).

ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của PVD đã thông qua kế hoạch doanh thu 3,850 tỷ đồng, giảm 30% so với thực hiện 2018 và không bị lỗ.

Kết thúc quý 1/2019, PVD ghi nhận doanh thu gần 910 tỷ đồng, lỗ ròng hơn 87 tỷ đồng.

Minh Nhật

FILI

×
vietstock logo
Về đầu trang