QLT: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

26-06-2019 15:09:00+07:00
26/06/2019 15:09 0
  •  

QLT: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu QLT của CTCP Quản lý Bảo trì Đường thủy nội địa số 10 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 04/07/2019
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 03/07/2019
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2018
          - Tỷ lệ thực hiện: 16.27%(1.627đ/cp)
          - Thời gian thực hiện: 29/07/2019
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công Ty Cổ Phần Quản Lý Bảo Trì Đường Thủy Nội Địa Số 10 bắt đầu từ ngày 29/07/2019 (từ thứ 2 đến thứ 6) và xuất trình chứng minh nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

HNX

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang