SHS dự chi gần 311 tỷ đồng trả cổ tức năm 2018

06-06-2019 16:53:07+07:00
06/06/2019 16:53 1
  •  

SHS dự chi gần 311 tỷ đồng trả cổ tức năm 2018

HĐQT của CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (HNX: SHS) vừa có Nghị quyết thông qua việc chi trả cổ tức năm 2018.

Theo đó, SHS sẽ chi trả cổ tức với tỷ lệ thực hiện là 15% bằng tiền mặt. Với hơn 207 triệu cổ phiếu đang lưu hành, SHS dự kiến chi trả gần 311 tỷ đồng. Được biết ngày 20/06 là ngày đăng ký cuối cùng và ngày thanh toán là ngày 15/07.

Về hoạt động kinh doanh, SHS đề ra mục tiêu doanh thu và lãi trước thuế năm 2019 lần lượt là 1,291 tỷ đồng và 420 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 3.4% và 2.3% so với năm 2018. Theo báo cáo tài chính quý 1/2019, doanh thu hoạt động và lợi nhuận trước thuế của SHS lần lượt đạt 264 tỷ đồng và 74.6 tỷ đồng, thực hiện lần lượt 20% và 18% kế hoạch đề ra.

Minh Nhật

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang