TCB: Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt thỏa thuận hợp tác giữa TCB và TCBS

26/06/2019 13:310
  •  

TCB: Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt thỏa thuận hợp tác giữa TCB và TCBS

Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam thông báo Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt thỏa thuận hợp tác giữa TCBTCBS như sau:

Tài liệu đính kèm:
20190626_20190625 - TCB - Phe duyet HDQT thoa thuan hop tac giua TCB va TCBS.pdf

HOSE

×
vietstock logo
Về đầu trang