TNS: Ủy viên HĐQT Lê Việt đăng ký mua 1 triệu cp

28/06/2019 21:250
  •  

TNS: Ủy viên HĐQT Lê Việt đăng ký mua 1 triệu cp

Ông Lê Việt - Ủy viên HĐQT CTCP Thép tấm lá Thống Nhất (UPCoM: TNS) đăng ký mua 1 triệu cp.

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lê Việt
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT
- Mã chứng khoán: TNS
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 46,600 CP (tỷ lệ 0.23%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 1,000,000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Đầu tư
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 02/07/2019
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 22/07/2019.

Thái Hương

Fili

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang