logo

Trễ hạn công bố hàng loạt thông tin, QCG bị phạt 70 triệu đồng

26-06-2019 17:32:15+07:00
26/06/2019 17:32 0
 •  

Trễ hạn công bố hàng loạt thông tin, QCG bị phạt 70 triệu đồng

Ngày 24/06/2019, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành quyết định việc xử phạt vi phạm hành chính đối với CTCP Quốc Cường Gia Lai (HOSE: QCG).

Theo quyết định của Thanh tra UBCKNN, QCG bị phạt 70 triệu đồng do công bố thông tin không đúng thời hạn, không đầy đủ theo quy định pháp luật.

Cụ thể, QCG công bố thông tin không đúng thời hạn trên trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) đối với các tài liệu:

 • Báo cáo tài chính (BCTC) quý 1/2017;
 • Quyết định ngày 29/04/2017 về miễn nhiệm và bổ nhiệm kế toán trưởng;
 • Công bố thông tin về việc từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát ngày 29/04/2017;
 • BCTC quý 2/2017;
 • BCTC bán niên đã soát xét năm 2017;
 • BCTC quý 4/2017;
 • Báo cáo tình hình quản trị 06 tháng đầu năm 2017;
 • BCTC quý 1/2018, BCTC quý 2/2018;
 • Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2017;
 • Báo cáo thường niên năm 2017;
 • Nghị quyết Hội đồng quản trị (HĐQT) ngày 03/07/2017 thông qua chi trả cổ tức;
 • Công bố thông tin về ký hợp đồng kiểm toán năm 2017;
 • Nghị quyết HĐQT ngày 28/04/2017 về nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Sông Mã;
 • Nghị quyết HĐQT ngày 24/07/2017 về nhận chuyển nhượng cổ phần tại CTCP Quốc tế An Vui;
 • Nghị quyết HĐQT ngày 02/06/2017 về nhận chuyển nhượng và cử người đại diện phần vốn góp tại Công ty TNHH Sparkle Value Homes;
 • Nghị quyết HĐQT ngày 27/09/2017 về chuyển nhượng cổ phần tại CTCP Bất động sản Hiệp Phú;
 • Nghị quyết HĐQT ngày 26/08/2017 về chuyển nhượng cổ phần tại CTCP Sparkle Value Homes;
 • Công bố thông tin về từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Nguyễn Đa Thời ngày 15/06/2018;
 • Công bố thông tin về từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Cao Đăng Hoạt ngày 25/09/2017;
 • Công bố thông tin vi phạm thuế theo quyết định ngày 27/03/2017;
 • Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017;
 • Nghị quyết HĐQT ngày 29/06/2017 bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021.

Đồng thời, QCG không công bố thông tin các giao dịch với bên liên quan tại Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2017, 2018 .

Nguyên Ngọc

FILI

×
vietstock logo
Về đầu trang