TTF luân chuyển nhân sự cấp cao trước thềm Đại hội

11-06-2019 15:16:12+07:00
11/06/2019 15:16 0
  •  

TTF luân chuyển nhân sự cấp cao trước thềm Đại hội

Ngày 10/06 vừa qua, HĐQT CTCP Tập đoàn Kỹ nghệ gỗ Trường Thành (HOSE: TTF) đã thông qua một loạt thay đổi trong bộ máy nhân sự cấp cao.

HĐQT thông qua việc miễn nhiệm ông Hồ Anh Dũng (gửi đơn từ nhiệm ngày 07/06/2019) khỏi các vị trí Chủ tịch HĐQT và Thành viên HĐQT. Theo đó, ông Mai Hữu Tín sẽ được bầu thay thế vào vị trị Chủ tịch HĐQT, nhưng đồng thời ông Tín cũng không còn là Tổng Giám đốc của TTF.

Thành viên HĐQT - ông Nguyễn Trọng Hiếu được bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng Giám đốc thay thế. Bên cạnh đó, Thành viên HĐQT - ông Vũ Xuân Phương sẽ giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT mà ông Tín để lại.

Ông Vũ Tuấn Hoàng cũng được miễn nhiệm khỏi HĐQT (theo đơn từ nhiệm ngày 07/06/2019).

Hai ông Võ Quốc Lợi và Lê Văn Minh được bổ nhiệm giữ chức vụ Thành viên HĐQT thay thế cho sự rời đi của ông Hồ Anh Dũng và Vũ Tuấn Hoàng.

Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên của TTF sẽ được tổ chức vào ngày 24/06/2019, và điểm đặc biệt là địa điểm tổ chức sẽ là tại hội trường của CTCP Sứ Thiên Thanh - đơn vị mà TTF vừa hoàn tất sáp nhập.

Vĩnh Thịnh

FILI

×
vietstock logo
Về đầu trang