Vì sao VRC bị xử phạt hành chính 130 triệu đồng?

27/06/2019 10:370
  •  

Vì sao VRC bị xử phạt hành chính 130 triệu đồng?

CTCP Bất động sản và Đầu tư VRC (HOSE: VRC) vừa bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) xử phạt tổng cộng 130 triệu đồng vì những sai phạm trong công tác công bố thông tin (CBTT).

Ngày 25/06/2019 UBCKNN đã ban hành Quyết định số 176/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với VRC.

Cụ thể, Công ty bị phạt tiền 60 triệu đồng vì CBTT không đúng thời hạn, không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật các nội sung sau: Giải trình chênh lệch Báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2018 so với năm 2017, Điều lệ Công ty sửa đổi ngày 18/10/2017, ngày 27/4/2018 và ngày 29/6/2018, Báo cáo ngày 17/10/2017 về việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng, Nghị quyết ngày 17/10/2017 về việc thay đổi mục đích sử dụng vốn đợt chào bán chứng khoán ra công chúng, Nghị quyết ngày 15/12/2017 về việc thông qua các Hợp đồng giao dịch với đối tượng có liên quan.

Bên cạnh đó, Công ty này đã CBTT Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2018 với nội dung chưa đầy đủ. Cụ thể theo tài liệu Công ty cung cấp, trong năm 2018 Công ty tổ chức 17 cuộc họp HĐQT. Tuy nhiên, theo Báo cáo quản trị công ty năm 2018, số cuộc họp HĐQT trong năm 2018 của Công ty là 11 cuộc họp.

Đồng thời, VRC cũng bị phạt tiền 70 triệu đồng vì CBTT sai lệch. Theo Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2017 và Báo cáo tình hình quản trị công ty 06 tháng đầu năm 2018 của Công ty đã được CBTT trên trang thông tin điện tử của Công ty và Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh, Công ty báo cáo không có giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ.

Thực tế theo các tài liệu VRC cung cấp, trong năm 2017 và 2018, Công ty đã cho Công ty cổ phần ADEC, tổ chức có liên quan đến bà Nguyễn Ngọc Quỳnh Như - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty thuê văn phòng và cung cấp dịch vụ tư vấn cho Công ty cổ phần ADEC.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 25/06/2019.

                        Duy Na

Fili

×
vietstock logo
Về đầu trang