VNM ETF đánh dấu 1 tháng mua ròng liên tục

09-06-2019 08:00:00+07:00
09/06/2019 08:00 1
  •  

VNM ETF đánh dấu 1 tháng mua ròng liên tục

Tuần qua (01-07/06/2019), VanEck Vectors Vietnam ETF (VNM ETF) đánh dấu 1 tháng mua ròng liên tục.

Trong đó, số lượng cổ phiếu HPG tăng mạnh 3.8 triệu cp, nhưng là do HPG phát hành hơn 637 triệu cổ phiếu để trả cổ tức 2018 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10:3 vào ngày 04/06/2019.

Trong khi đó, các mã còn lại được mua ròng với số lượng dưới 400,000 cp.

Thay đổi số lượng cổ phiếu trong danh mục VNM ETF trong giai đoạn 01-07/06/2019

Tại ngày 07/06/2019, tổng giá trị tài sản ròng của VanEck Vectors Vietnam ETF ở mức 438.9 triệu USD, cao hơn khoảng 16.2 triệu USD so với cuối tuần trước. Giá trị tài sản ròng (NAV) và giá chứng chỉ quỹ lại thấp hơn so với tuần trước, ghi nhận 16.23 USD/ccq và 16.37 USD/ccq.

Tỷ trọng cổ phiếu trong danh mục VNM ETF tại ngày 07/06/2019

Cát Lam

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang