Bảo hiểm Sài Gòn - Hà Nội đã bán gần 8.2 triệu cp SHB trước thời gian đăng ký?

08-07-2019 14:34:11+07:00
08/07/2019 14:34 1
  •  

Bảo hiểm Sài Gòn - Hà Nội đã bán gần 8.2 triệu cp SHB trước thời gian đăng ký?

Ngày 28/06/2019, Tổng Công ty Bảo hiểm Sài Gòn - Hà Nội (OTC: SHBVinacomin) đã bán gần 8.2 triệu cp của Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (HNX: SHB).

Vào ngày diễn ra các giao dịch của SHBVinacomin (28/06/2019), có thêm hơn 6.2 triệu cp SHB được thỏa thuận sang tay. Như vậy, tổng giá trị của các giao dịch thỏa thuận đối với cổ phiếu SHB trong ngày 28/06 là gần 98 tỷ đồng. Sau giao dịch, SHBVinacomin chính thức không còn là cổ đông tại SHB.

SHBVinacomin và SHB có chung vị Chủ tịch là “ông bầu” nổi tiếng Đỗ Quang Hiển.

Điểm đáng chú ý nhất đối với thương vụ lần này lại liên quan đến thời gian thực hiện các giao dịch của phía SHBVinacomin. Cụ thể, SHBVinacomin đăng ký giao dịch trong khoảng thời gian từ 02-26/07/2019 nhưng lại thực hiện bán cổ phiếu SHB vào ngày 28/06/2019.

Thông tin tham khảo:

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn - Hà Nội
- Mã chứng khoán: SHB
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 8,157,960 CP (tỷ lệ 0.68%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Lê Đăng Khoa
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Phó Tổng Giám đốc
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Ủy viên HĐQT
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Ninh Thị Lan Phương
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Phó Tổng Giám đốc
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Thành viên BKS
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 52,626 CP (tỷ lệ 0%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Đỗ Quang Hiển
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Chủ tịch HĐQT
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 33,000,426 CP (tỷ lệ 2.74%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 8,157,960 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 8,157,960 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 28/06/2019
- Ngày kết thúc giao dịch: 28/06/2019.

Thừa Vân

Fili

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang