logo

BBC đặt kế hoạch năm 2019 doanh thu tăng trưởng nhưng lợi nhuận đi ngang

01-07-2019 16:37:49+07:00
01/07/2019 16:37 2
  •  

BBC đặt kế hoạch năm 2019 doanh thu tăng trưởng nhưng lợi nhuận đi ngang

CTCP Bibica (HOSE: BBC) sẽ không chia cổ tức cho năm 2018 và dùng lợi nhuận để tái đầu tư. Công ty đặt mục tiêu doanh thu tăng trưởng, tuy nhiên lãi ròng kế hoạch năm 2019 sẽ đi ngang so với năm trước.

BBC vừa công bố Nghị quyết của cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên tổ chức ngày 29/06/2019.

Năm 2018, BBC đạt doanh thu thuần gần 1,422 tỷ đồng và lãi ròng gần 110 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng hơn 10% và 12.5% so với năm trước. Công ty sẽ tái đầu tư lợi nhuận và không chia cổ tức cho năm 2018. Hầu hết lợi nhuận năm này sẽ được chuyển vào quỹ đầu tư phát triển của BBC. Dù vậy, Công ty vẫn trích quỹ khen thưởng, phúc lợi gần 5.5 tỷ đồng và dự kiến chi hơn 3.6 tỷ đồng thưởng hoàn thành, vượt chỉ tiêu lợi nhuận kế hoạch năm 2018.

Năm 2019, Công ty đặt kế hoạch doanh thu thuần 1,600 tỷ đồng, tăng 12.5% so với năm trước. Tuy vậy, BBC không đặt mục tiêu tăng trưởng lãi ròng trong năm 2019, với chỉ tiêu 110 tỷ đồng bằng với kết quả năm 2018. Về phương án phân phối lợi nhuận, Công ty dự kiến chia cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 12%, tương đương khoảng 18.5 tỷ đồng.

Hiện, BBC đang xuất khẩu sang 16 nước. Công ty đặt kế hoạch kênh xuất khẩu trong năm 2019 sẽ đạt 160 tỷ đồng doanh thu, tương ứng 10% tổng doanh thu mục tiêu cả năm.

Về chiến lược đối với các dòng sản phẩm, HĐQT BBC cho biết sẵn sàng chia sẻ thông tin dự án cho các cổ đông lớn (BBC chỉ có 2 cổ đông lớn sở hữu trên 5% cổ phần là Thực phẩm PAN và Lotte Confectionery) quan tâm đến sản xuất kinh doanh của Công ty. Tuy vậy phía BBC cũng chia sẻ rằng các thông tin chi tiết thì không nên công bố rộng rãi vì các đối thủ có thể sẽ nắm được và đối phó.

Tính đến thời điểm 06/12/2018, 2 cổ đông lớn nhất của BBC là CTCP Thực phẩm PAN và Lotte Confectionery Co., Ltd, tương ứng tỷ lệ sở hữu lần lượt gần 51% và hơn 44%.

Thừa Vân

FILI

×
vietstock logo
Về đầu trang