Cổ đông nào nhận quà cổ tức tuần 29/07-02/08

28/07/2019 16:005
  •  

Cổ đông nào nhận quà cổ tức tuần 29/07-02/08

Trong tuần 29/07-02/08, có tất cả 28 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức cho cổ đông bằng tiền mặt (tỷ lệ từ 0.75% đến 100%) và cổ tức bằng cổ phiếu.

CTCP Khu Công nghiệp Nam Tân Uyên (UPCoM: NTC) sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện chi trả cổ tức còn lại năm 2018 bằng tiền, tỷ lệ 100% vào ngày 05/08 và ngày thanh toán là 15/08. Như vậy, cổ đông của NTC sẽ nhận được cổ tức với tổng tỷ lệ 200% cho năm 2018, tương ứng với số tiền 320 tỷ đồng.

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2019, cổ đông đã thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019 với mức chi trả cổ tức dự kiến là 50%, tương ứng với số tiền 80 tỷ đồng.

Theo kết quả kinh doanh quý 2/2019 vừa được công bố, NTC đã hoàn thành được kế hoạch cho cả năm 2019 với lợi nhuận trước thuế và sau thuế lần lượt gần 104 tỷ đồng và 88 tỷ đồng.

Một số doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức tuần 29/07-02/08

Các doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức hơn 20% trong tuần 29/07-02/08 gồm XHC, PGD, TAC, BDG, TMX.

CTCP Môi trường Đô thị Nghệ An (UPCoM: NAU) chốt quyền trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ khá khiêm tốn 0.75%, tương ứng chi ra hơn 275 triệu đồng. Năm 2018 vừa qua, NAU thực hiện được 96% kế hoạch cho lợi nhuận trước thuế, giá trị ghi nhận 626 tỷ đồng.

Trong tuần cũng có 5 doanh nghiệp chốt quyền trả cố tức bằng cổ phiếu, theo đó là VC7, FRT, TV2, DOPPVD. Trong đó, Tổng Công ty cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí (HOSE: PVD) phát hành hơn 38 triệu cổ phiếu để chi trả cho đợt cổ tức này.  

Các doanh nghiệp chốt quyền trả cố tức bằng cổ phiếu tuần 29/07-02/08

Phương Nguyễn

FILI

×
vietstock logo
Về đầu trang