JVC sẽ không trả cổ tức cho năm 2018

10-07-2019 10:52:38+07:00
10/07/2019 10:52 1
  •  

JVC sẽ không trả cổ tức cho năm 2018

Ghi nhận khoản lỗ lũy kế lên đến gần 1,018 tỷ đồng tại BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2018, HĐQT JVC cho biết Công ty chưa đáp ứng đủ điều kiện để chi trả cổ tức cho cổ đông đối với các năm 2018 - 2019.

CTCP Thiết bị Y tế Việt Nhật (HOSE: JVC) vừa công bố tài liệu của cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên tổ chức ngày 19/07/2019. 

Về phương án phân phối lợi nhuận năm 2018, JVC dự kiến không chia cổ tức do Công ty vẫn còn một khoản lỗ lũy kế gần 1,018 tỷ đồng vào thời điểm cuối năm 2018. Đối với năm 2019, HĐQT cho biết JVC cũng sẽ không thực hiện chi trả cổ tức nếu lỗ lũy kế vẫn còn.

Ngoài ra, HĐQT JVC đệ trình cổ đông thông qua việc miễn nhiệm bà Lê Thị Hà Thanh khỏi vị trí Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 - 2021 và sẽ bầu bổ sung một thành viên thay thế.

Trong tài liệu gửi cổ đông còn có nội dung tờ trình thông qua: Những báo cáo của HĐQT, Ban Kiểm soát Ban Giám đốc; BCTC kiểm toán năm 2018; lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2019; quyết toán và kế hoạch thù lao của HĐQT cùng Ban Kiểm soát.

Tài liệu tham khảo:

JVC - Thu moi DHDCD 2019.pdf

JVC - Tai lieu DHDCD 2019.pdf

Thừa Vân

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang