PGS: Ký hợp đồng soát xét báo cáo tài chính bán niên năm 2019 và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của PGS với Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

31-07-2019 15:08:00+07:00
31/07/2019 15:08 0
  •  

PGS: Ký hợp đồng soát xét báo cáo tài chính bán niên năm 2019 và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của PGS với Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

.

Tài liệu đính kèm:
1.PGS_2019.7.31_d9ab151_Ky_hd_soat_xet_bctc_bn_nien_va_bctc_nam_2019_832_KMN_TCKT_signed.pdf

HNX

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang