TCB: Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt cấp tín dụng cho CTCP Nutri-Science

09/07/2019 15:360
  •  

TCB: Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt cấp tín dụng cho CTCP Nutri-Science

Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam thông báo Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt cấp tín dụng cho CTCP Nutri-Science như sau:

Tài liệu đính kèm:
20190709_20190709 - TCB - NQ HDQT phe duyet cap tin dung cho Masan Nutri Science.pdf

HOSE

×
vietstock logo
Về đầu trang