BMC: Giải trình chênh lệch KQKD 6 tháng đầu năm 2019 so với 6 tháng đầu năm 2018

16/08/2019 16:460
  •  

BMC: Giải trình chênh lệch KQKD 6 tháng đầu năm 2019 so với 6 tháng đầu năm 2018

Công ty Cổ phần Khoáng sản Bình Định thông báo giải trình chênh lệch KQKD 6 tháng đầu năm 2019 so với 6 tháng đầu năm 2018 như sau:

Tài liệu đính kèm:
20190816_20190816 - BMC - Giai trinh chenh lech lnst 6T 2019.pdf

HOSE

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang