Chứng quyền CMBB1901: Thông báo ngày ĐKCC để lập danh sách người sở hữu chứng quyền

26-08-2019 16:37:00+07:00
26/08/2019 16:37 0
  •  

Chứng quyền CMBB1901: Thông báo ngày ĐKCC để lập danh sách người sở hữu chứng quyền

Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI thông báo ngày ĐKCC để lập danh sách người sở hữu chứng quyền CMBB1901 như sau:

Tài liệu đính kèm:
20190826_20190826 - CMBB1901 - CBTT_Ngay dang ky cuoi cung de huong quyen.pdf

HOSE

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang