Đầu tư Việt Tú muốn nhận chuyển nhượng 4 triệu cp PCG không qua chào mua công khai

14-08-2019 11:25:21+07:00
14/08/2019 11:25 0
  •  

Đầu tư Việt Tú muốn nhận chuyển nhượng 4 triệu cp PCG không qua chào mua công khai

CTCP Đầu tư Phát triển Gas Đô thị (HNX: PCG) dự kiến trình cổ đông thông qua việc chuyển nhượng cổ phần cho CTCP Đầu tư Việt Tú không qua chào mua công khai tại ĐHĐCĐ bất thường sắp tổ chức tới đây.

PCG vừa công bố nội dung tài liệu của ĐHĐCĐ bất thường lần 1 của Công ty. Trong đó, Công ty đưa ra tờ trình về việc nhận chuyển nhượng cổ phiếu PCG mà không cần chào mua công khai của CTCP Đầu tư Việt Tú.

Theo thông tin trong tờ trình, Đầu tư Việt Tú đã gửi công văn đề nghị PCG trình ĐHĐCĐ bất thường diễn ra vào ngày 22/08/2019 để thông qua việc cổ đông Đầu tư Việt Tú và người nội bộ của Công ty không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai cổ phiếu PCG.

Số lượng cổ phiếu Đầu Tư Việt Tú dự kiến chuyển nhượng là 4 triệu cp PCG. Nếu giao dịch diễn ra thành công, đơn vị này sẽ nâng tỷ lệ sở hữu cổ phần PCG từ 21.4% lên 25%.

Bên cạnh đó, trong ĐHĐCĐ bất thường lần này PCG cũng trình ĐHĐCĐ thông qua việc bầu mới 2 thành viên HĐQT và 1 kiểm soát viên nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Đông Phong

Fili

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang