Kinh doanh 6 tháng đầu năm đi xuống, IBSC điều chỉnh giảm kế hoạch năm 2019

30-08-2019 16:36:17+07:00
30/08/2019 16:36 0
  •  

Kinh doanh 6 tháng đầu năm đi xuống, IBSC điều chỉnh giảm kế hoạch năm 2019

HĐQT CTCP Chứng khoán IB (IBSC, HNX: VIX) vừa công bố nghị quyết thông qua việc điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2019 sau khi xin ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Trước đó, ĐHĐCĐ thường niên 2019 của VIX đã thông qua kế hoạch với lợi nhuận trước thuế và sau thuế lần lượt là 274 tỷ đồng và 219 tỷ đồng. So với thực hiện năm 2018, mục tiêu tăng trưởng của Công ty là 2% lợi nhuận trước thuế và 1.1% lợi nhuận sau thuế. Về chỉ tiêu EPS bình quân, Công ty lên kế hoạch giảm tới hơn 23% về 2,052 đồng/cp.

Tuy nhiên, lũy kế 6 tháng đầu năm 2019, doanh thu và lợi nhuận sau thuế của VIX lần lượt đạt gần 203 tỷ đồng và hơn 61 tỷ đồng; giảm tương ứng 4% và 36% so với cùng kỳ năm trước. Như vậy trong 6 tháng đầu năm 2019, VIX chỉ thực hiện được 28% kế hoạch về lợi nhuận trước thuế.

Theo văn bản lấy ý kiến cổ đông, VIX điều chỉnh mục tiêu lãi trước thuế và sau thuế cho năm 2019 lần lượt giảm xuống còn 150 tỷ đồng và 120 tỷ đồng. Với kế hoạch điều chỉnh này, Công ty đang đặt mục tiêu đi lùi 44% về lãi trước thuế và 45% về lãi ròng so với kết quả đạt được năm 2018. Về chỉ tiêu EPS bình quân, Công ty lên kế hoạch giảm 57% về 1,140 đồng/cp.

Nguồn: Nghị quyết HĐQT của VIX

Theo như kế hoạch điều chỉnh dự kiến, VIX thực hiện được 51% kế hoạch về lợi nhuận sau thuế cho cả năm 2019.

Khang Di

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang