LUT: Giải trình chênh lệch trước và sau kiểm toán báo cáo bán niên năm 2019

13-08-2019 15:10:00+07:00
13/08/2019 15:10 0
  •  

LUT: Giải trình chênh lệch trước và sau kiểm toán báo cáo bán niên năm 2019

.

Tài liệu đính kèm:
1.LUT_2019.8.13_3fea26e_Giai_trinh_chenh_lech_truoc_va_sau_kiem_toan_BCTC_ban_nien_2019.pdf

HNX

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang