SAB sắp trả thêm gần 962 tỷ đồng cổ tức cho cổ đông

22-08-2019 17:04:02+07:00
22/08/2019 17:04 0
  •  

SAB sắp trả thêm gần 962 tỷ đồng cổ tức cho cổ đông

Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (HOSE: SAB) vừa thông báo sẽ chi trả cổ tức bổ sung năm 2018 bằng tiền mặt.

Theo đó, ngày 06/09, SAB sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện chi trả bổ sung cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 15%. Như vậy, với khối lượng chứng khoán đang lưu hành, SAB dự kiến chi gần 962 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu. Thời gian thanh toán cổ tức dự kiến từ 27/09/2019.

Chỉ tính riêng khoản chi bổ sung cổ tức thêm này, Thaibev - cổ đông lớn sở hữu 53.59% vốn SAB đã nhận thêm khoảng 515 tỷ đồng cổ tức.

Trước đó, vào tháng 10 và 11/2018, SAB đã thực hiện 2 đợt tạm ứng cổ tức với tổng cộng 35% bằng tiền mặt. Sau đợt thanh toán này, SAB đã hoàn thành nghĩa vụ chia cổ tức cho cổ đông năm 2018.

Còn về kết quả kinh doanh trong 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần của SAB đạt 18,424 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ ở mức 2,658 tỷ đồng, tăng 14%.

Kế hoạch năm 2019, SAB đặt mục tiêu sản lượng tăng 6.3%, từ mức 1,976 triệu lít lên 1,908 triệu lít. Doanh thu thuần tăng 8.2% với 38,871 tỷ đồng; còn lợi nhuận sau thuế tăng hơn 7%, lên mức 4,417 tỷ đồng. Như vậy, trong 6 tháng, Sabeco đã thực hiện được lần lượt 47% về doanh thu và gần 64% về lợi nhuận.

Minh Nhật

FILI

Tài liệu đính kèm:
20190822_20190821 - SAB - CBTT Thong bao chot DS chi tra bo sung co tuc bang tien nam 2018.pdf
Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang