SD7: Nguyễn Hữu Chuẩn không còn là cổ đông lớn

28-08-2019 16:51:00+07:00
28/08/2019 16:51 0
  •  

SD7: Nguyễn Hữu Chuẩn không còn là cổ đông lớn

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Hữu Chuẩn- Họ tên người có liên quan: Nguyễn Thị Thu
- Mối quan hệ: Chị ruột
- Số lượng: 0
- Tỷ lệ nắm giữ: 0%
- Mã chứng khoán: SD7
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1,971,600 CP (tỷ lệ 18.6%)
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 1,971,600 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ của người có liên quan: 0
- Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ của người có liên quan: 0%
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ cùng người có liên quan: 0
- Tỷ lệ nắm giữ cùng người có liên quan: 0%
- Ngày không còn là cổ đông lớn: 23/08/2019.

HNX

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang