SJM dự kiến thoái vốn khỏi Thủy điện Đâk Lây

29-08-2019 15:09:27+07:00
29/08/2019 15:09 0
  •  

SJM dự kiến thoái vốn khỏi Thủy điện Đâk Lây

Ngày 27/08, HĐQT của CTCP Sông Đà 19 (UPCoM: SJM) đã có Nghị quyết thông qua việc thoái vốn góp tại Công ty TNHH Thủy điện Đâk Lây.

Cụ thể, SJM sẽ thoái toàn bộ vốn góp tại Thủy điện Đâk Lây với giá trị dự kiến không thấp hơn giá trị vốn góp gần 15 tỷ đồng. Được biết, số tiền thoái vốn được sử dụng theo nội dung đã họp HĐQT ngày 22/08/2019.

Thủy điện Đâk Lây có  trụ sở chính tại phường Duy Tân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Ngày 28/04/2014, HĐQT của SJM đã ra Quyết định thông qua tăng vốn điều lệ của Thủy điện Đâk Lây từ 28 tỷ đồng lên 37 tỷ đồng. Tính đến 31/12/2018, SJM đã thực hiện góp với số tiền gần 15 tỷ đồng, chiếm 39.7% vốn Thủy điện Đâk Lây.

Thủy điện Đâk Lây mang về doanh thu gần 35 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế hơn 8 tỷ đồng trong năm 2018. Tại ngày 31/12/2018, tài sản dài hạn của Thủy điện Đâk Lây chiếm hơn 82% trong cơ cấu tài sản, bên cạnh đó nợ phải trả chiếm hơn 70% trong tổng nguồn vốn.

Nguồn: BCTN 2018 của SJM

Về phần SJM, theo kết quả công bố gần đây nhất, Công ty kết thúc năm 2018 với khoản lỗ gần 4 tỷ đồng, trong khi năm 2017 chỉ lỗ gần 1.8 tỷ đồng.

Theo phía SJM, Công ty có ghi nhận lỗ là do thực hiện trích lập dự phòng bổ sung cho các khoản đầu tư vào công ty liên kết như Công ty TNHH Thủy điện Đâk Lây (hơn 2 tỷ đồng) và CTCP Thủy điện Sông Đà – Tây Nguyên (138 triệu đồng), bên cạnh đó Công ty có khoản lỗ từ chính hoạt động sản xuất kinh doanh hơn 1 tỷ đồng.

Minh Nhật

FILI

Tài liệu đính kèm:
1.SJM_2019.8.29_1b087e7_SJM__QD_thoai_von_tai_Cty_lien_ket_Cty_thuy_dien_Dack_Lay_signed_2.pdf

 

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang