Vướng nhiều vi phạm, Chứng khoán Sen Vàng bị phạt 185 triệu đồng

21/08/2019 17:331
  •  

Vướng nhiều vi phạm, Chứng khoán Sen Vàng bị phạt 185 triệu đồng 

Ngày 16/08/2019, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với CTCP Chứng khoán Sen Vàng, cụ thể như sau:

Phạt tiền 40 triệu đồng theo quy định vì hành vi vi phạm hành chính: Không có đủ người hành nghề chứng khoán (Tính đến thời điểm kiểm tra ngày 09/07/2019, số lượng nhân viên có chứng chỉ hành nghề của Công ty cổ phần Chứng khoán Sen Vàng chưa đáp ứng điều kiện về nhân viên có chứng chỉ hành nghề cho mỗi nghiệp vụ được cấp phép).

Đồng thời, phạt tiền 85 triệu đồng vì Công ty không thiết lập, duy trì hệ thống kiểm toán nội bộ, kiểm soát nội bộ, quản trị rủi ro (Tính đến thời điểm kiểm tra ngày 09/7/2019, Công ty cổ phần Chứng khoán Sen Vàng không thiết lập bộ phận kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ, quản trị rủi ro theo quy định pháp luật).

Thêm vào đó, phạt tiền 60 triệu đồng theo quy định vì tính đến thời điểm kiểm tra ngày 09/7/2019, Công ty cổ phần Chứng khoán Sen Vàng chưa tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, không tuân thủ quy định của Luật Chứng khoán, Luật Doanh nghiệp và quy định pháp luật khác về quản trị, điều hành.

Tổng cộng mức phạt tiền đối với Chứng khoán Sen Vàng là 185 triệu đồng.

Chí Kiên

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang