AMD: Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi Kế toán trưởng

05-09-2019 16:50:00+07:00
05/09/2019 16:50 0
  •  

AMD: Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi Kế toán trưởng

Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone thông báo Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi Kế toán trưởng như sau:

Tài liệu đính kèm:
20190905_20190905 - AMD - NQ HDQT vv thay doi KTT.pdf

HOSE

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang