Cổ đông doanh nghiệp nào nhận cổ tức tuần 09-13/09?

08-09-2019 16:00:00+07:00
08/09/2019 16:00 2
  •  

Cổ đông doanh nghiệp nào nhận cổ tức tuần 09-13/09?

Trong tuần 09-13/09, có 16 doanh nghiệp trả cổ tức bằng tiền mặt (tỷ lệ từ 4% đến 28%) và 1 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu.

Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh (HNX: CIA) dự kiến chốt quyền trả cổ tức cho đợt 2/2018 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 10:01 (10%), nguồn để phát hành từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm 2017 và lợi nhuận sau thuế năm 2018 trên BCTC riêng của Công ty mẹ CIA.

Trước đó, ngày 28/06, Công ty đã tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1/2018 với tỷ lệ 20%. Như vậy, nếu đợt chi trả cổ tức bằng cổ phiếu ở trên thành công, thì cổ đông Công ty sẽ nhận được 30% cổ tức cho năm 2018, hoàn thành mục tiêu cổ tức đã thông qua trong cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2019.

Với tỷ lệ dự kiến chi trả cổ tức năm 2018 là 28%, Bê tông Hòa Cầm - Intimex (HNX: HCC) là doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức cao nhất trong tuần 09-13/09. Công ty dự chi hơn 18 tỷ đồng trả cổ tức cổ đông đợt này.

Nếu đợt chi trả cổ tức này thành công thì Bê tông Hòa Cầm - Intimex đã hoàn thành được mục tiêu chi trả cổ tức trước đó đặt ra. Kết thúc năm 2018, Bê tông Hòa Cầm đã hoàn thành và vượt 2% chỉ tiêu doanh thu và 7% chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm.

Trong tuần, Xuất nhập khẩu Y Tế Domesco (HOSE: DMC) và VIWACO (UPCoM: VAV) cũng chốt quyền trả cổ tức bằng tiền mặt 25%, theo đó DMC chi ra gần 87 tỷ đồng, VAV chi ra 40 tỷ đồng.

Một số DN chốt quyền trả cổ tức tuần 09-13/09

Phương Nguyễn

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang