FDT: Bùi Minh Đức không còn là cổ đông lớn

20/09/2019 08:270
  •  

FDT: Bùi Minh Đức không còn là cổ đông lớn

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Bùi Minh Đức- Mã chứng khoán: FDT
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 300,000 CP (tỷ lệ 9.82%)
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 300,000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Ngày không còn là cổ đông lớn: 17/09/2019.

HNX

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang