MBS: Phát hành 200 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ cho 200 nhà đầu tư cá nhân trong nước

10-09-2019 09:21:16+07:00
10/09/2019 09:21 0
  •  

MBS: Phát hành 200 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ cho 200 nhà đầu tư cá nhân trong nước

CTCP Chứng khoán MB (HNX: MBS) vừa công bố kết quả phát hành 200 trái phiếu riêng lẻ trị giá 200 tỷ đồng cho 200 nhà đầu tư cá nhân trong nước.

Theo MBS, đợt phát hành 200 tỷ đồng trái phiếu không chuyển đổi lần 2 năm 2019 nhằm mục đích bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh, hoặc cơ cấu lại các khoản nợ. Trái phiếu được phát hành riêng lẻ theo phương thức đại lý phát hành vào ngày 30/08/2019.

Lãi suất danh nghĩa được cố định 8.5%/năm trả một lần vào ngày đáo hạn trái phiếu. Lãi suất thực tế phát hành cố định 8.5%/năm.

Trái phiếu có kỳ hạn tối đa 3 năm từ ngày phát hành với mệnh giá 1 tỷ đồng. Lãi suất trái phiếu thả nổi, cố định hoặc kết hợp giữa thả nổi và cố định. Công ty sẽ phát hành dưới hình thức bút toán ghi sổ.

Về nguồn thanh toán gốc và lãi trái phiếu được doanh nghiệp lấy từ dòng tiền hoạt động kinh doanh trực tiếp và lợi nhuận được chia từ các công ty MBS góp vốn, cùng dòng tiền hợp pháp khác.

Về kết quả kinh doanh, trong 6 tháng đầu năm 2019, doanh thu hoạt động của MBS đạt 441 tỷ đồng, giảm 26% so với cùng kỳ năm trước. Nhờ vào việc giảm mạnh chi phí hoạt động giúp công ty báo lãi trước thuế tăng 15% và đạt 159 tỷ đồng, hoàn thành 44% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế đạt xấp xỉ cùng kỳ với 125.6 tỷ đồng.

Tính đến 30/06/2019, tổng tài sản của MBS đạt 4,003 tỷ đồng, tăng 6% so với đầu năm. Khoản mục tiền và tương đương tiền giảm mạnh 79% chỉ còn 95.8 tỷ đồng. Khoản mục tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) của công ty tăng mạnh từ hơn 326 tỷ đồng lên thành 658 tỷ đồng. Các khoản cho vay tăng 15% lên mức 2,643 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, giá cổ phiếu MBS tăng 9.42% so với đầu năm. Khối lượng giao dịch nhiều nhất gần 1.6 triệu cp/ngày (25/07/2019) và giá cao nhất đạt 16,600 đồng/cp (23/03/2019). Tại phiên giao dịch sáng ngày 10/09, cổ phiếu MBS đang ghi nhận mức giá 15,100 đồng/cp (9h05).

Diễn biến giao dịch cổ phiếu MBS từ đầu năm đến nay

Hàn Đông

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang