NVB: Con trai Chủ tịch HĐQT đăng ký mua 1.15 triệu cp

12-09-2019 08:57:33+07:00
12/09/2019 08:57 0
  •  

NVB: Con trai Chủ tịch HĐQT đăng ký mua 1.15 triệu cp

Nhằm mục đích đầu tư tài chính dài hạn, ông Nguyễn Trần Trung Sơn - con ruột ông Nguyễn Tiến Dũng - Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) (HNX: NVB) đăng ký mua 1.15 triệu cp từ 13-30/09/2019.

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Trần Trung Sơn
- Mã chứng khoán: NVB
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Tiến Dũng
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT
- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Con
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 6,500,000 CP (tỷ lệ 1.6%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Trần Hải Anh
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT
- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Con
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 20,191,415 CP (tỷ lệ 4.96%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 1,150,000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Đầu tư tài chính dài hạn
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 13/09/2019
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 30/09/2019.

Phương Châu

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang