SIP: Phạm Thị Hồng Hạnh - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đăng ký mua 4,000,000 CP

05-09-2019 10:42:00+07:00
05/09/2019 10:42 0
  •  

SIP: Phạm Thị Hồng Hạnh - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đăng ký mua 4,000,000 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phạm Thị Hồng Hạnh
- Mã chứng khoán: SIP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Phạm Hồng Hải
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT
- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Chị ruột
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 5,499,908 CP (tỷ lệ 7.97%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 4,000,000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Đầu tư tài chính cá nhân
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 06/09/2019
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 03/10/2019.

HNX

×
vietstock logo
Về đầu trang