WCS tiếp tục trả cổ tức "khủng" 200%

23-09-2019 16:21:12+07:00
23/09/2019 16:21 1
  •  

WCS tiếp tục trả cổ tức "khủng" 200%

CTCP Bến xe Miền Tây (HNX: WCS) vừa thông báo về việc chi trả cổ tức đợt cuối năm 2018 bằng tiền mặt với tỷ lệ 200%, thanh toán vào ngày 25/10/2019. Như vậy tổng cộng doanh nghiệp này thanh toán cổ tức năm 2018 với tỷ lệ lên đến 400%.

Ngày 18/09, HĐQT của WCS đã thống nhất phương án chi trả cổ tức còn lại năm 2018 bằng tiền mặt. Theo đó, tỷ lệ thực hiện là 200%/cp (01 cổ phiếu nhận được 20,000 đồng). Ngày GDKHQ là 09/10/2019.

Ngày thanh toán dự kiến vào 25/10/2019.

Được biết trước đó vào tháng 6/2019, WCS đã thanh toán cổ tức đợt 1 năm 2018 với tỷ lệ 200%. Như vậy Công ty này chi trả cổ tức năm 2018 với tổng tỷ lệ đến 400%, đúng theo nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên 2018.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2019, WCS có doanh thu gần 68 tỷ đồng và LNST gần 34 tỷ đồng. Nhìn chung các chỉ tiêu tài chính không có nhiều biến động so với cùng kỳ năm trước và Công ty cũng đặt kế hoạch 2019 đi ngang với LNST chỉ tiêu 67 tỷ đồng.

*ĐHĐCĐ WCS: Trước mắt chia cổ tức 100 tỷ đồng, cổ tức các năm sau còn chờ thương thảo về bến xe mới

Duy Na

Fili

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang